Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

COVID-19 pandemisi ile ilgili önce Resmi kurumlarımızın,  takibinde  TND dernek yönetimimizin aldığı karar uyarınca,  26-29 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmasını planladığımız sempozyumumuzu ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı bildirmek isteriz.

Sempozyumumuz için yeni tarih bilgisi ilerleyen günlerde sizlerle paylaşılacaktır.

Sayın meslektaşlarımız ve ilgililer,

Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu  26-29 Mart 2020 tarihleri arasında ‘’Komplikasyonlar ve komplike vakalar: nasıl başa çıkalım?’’ başlığı altında Olimpos ve Phaselis antik kentlerinin arasında yer alan, eşsiz bir doğaya sahip olan Antalya Çıralı Kimera Otel’de düzenlenecektir. Hareket bozuklukları , epilepsi, spastisite, stereotaktik biyopsi ve ağrı cerrahilerinde karşılaştığımız sorunlar ve baş etme yollarını tartışacak olduğumuz sempozyumda  hem kıdemli hocalarımızın tecrübelerinden faydalanabileceğimiz hem de genç arkadaşlarımızın pratikte karşılaştıkları sorunları bizimle paylaşmasını sağlayacak bir sempozyum programı oluşturmaya çalıştık. Ayrıca komplikasyon gelişen ya da inatçı komplike olguların tartışılacağı vaka oturumları planladık. Gelişen teknoloji ve yıllar içinde rafine olan cerrahi teknikler sayesinde komplikasyonlar gün be gün daha iyi yönetiliyor olsa da özellikle cihaz destekli cerrahi oranının artması nedeniyle bu tür komplikasyonlarla baş etme konusunda nispeten acemi sayılırız.  Toplantımızda komplikasyonların yönetiminde ve komplike vakalarda cerrahi tekniğin seçiminde birlikte karar aldığımız ve çalıştığımız Nöroloji ve Algoloji branşlarından alanında söz sahibi akademisyenler de ilgili konularda katılımcılarla tecrübelerini paylaşıyor olacaklar.

Başarılı geçmesini umduğumuz ve sosyal programlarla da zenginleştirdiğimiz İlkbahar Sempozyumuna sizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,
SFAECG Yönetim Kurulu adına
Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak
SFAECG Yönetim Kurulu Başkanı