Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl, 21-22 Aralık 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenecek olan Türk Nöroşirürji Derneği’nin üç farklı Ögretim ve Eğitim Grubunun toplantısı olan NOVA (Nöroonkoloji-Nörovasküler-Nöroanatomi) Sempozyumu, İstanbul`da, T.C. Acıbadem Üniversitesi Ataşehir Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Nöroonkolojik Cerrahi (TURNOG), Nörovasküler Cerrahi ve Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim grupları tek bir bölgeyi ele alarak bütünleyici bir sempozyum yapacaklardır.

Bu yıl seçilen anatomik bölge; beynin hassas yapılarıdır. Bu bölgenin anatomisi, vasküler ve tümöral lezyonları detaylı olarak, güncel gelişmeler, farklı bakış açıları ve tedavi yaklaşımları ele alınacaktır. Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu; beynin hassas bölgelerinin hem vasküler hem de intrinsik  anatomisini cerrahi bakış açısından gözden geçirecektir.  Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, ağırlıklı olarak ilgili bölgenin AVM ve kavernomlarını gözden geçirecektir. Nöroonkoloji  Öğretim ve Eğitim Grubu ise gliomlar ve hassas bölgeye yerleşmiş gliomların cerrahisini tartışacak ve güncel gelişmeleri aktaracaktır.

Hassas bölgede uygulanacak cerrahide, nöroşirürjiyenlerin günlük pratiklerinde sık ve daha az uyguladığı cerrahi girişimleri ve tedavi endikasyonlarını irdeleyebilmek için tecrübeli meslektaşlarımız bizlere beraber olacaklardır.

Bu yıl yurtdışından iki davetli konuşmacımız gelecektir. Heidelberg Üniversitesi - Almanya’dan Dr. Şevin Turcan ve Dr. Andreas von Deimling gliomlar hakkındaki tecrübelerini bizlerle paylaşacaktır.

Konusunda deneyim sahibi meslektaşlarımızın ve sizlerin aktif katılımı ile değerli bir bilgi alışverişi ve tartışma ortamı oluşacağı inancındayız. Tüm nöroşirürji ailesinin katılımını ve özellikle de genç meslektaşlarımız ile asistanlarımızın katılımının teşvik edilmesini dileriz.

Saygılarımızla,
Nöroonkolojik Cerrahi  (TURNOG), Nörovasküler Cerrahi ve Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grupları Yönetim Kurulları