Yayınlar

KİTAPLARI

 

5. Moleküler Üroloji. Editörler: L. Türkeri, A. Özer, F. Narter.Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, 2012. ISBN: 978-975-01697-2-4.

     

 

4. Üroonkoloji. Editörler: H. Özen, L. Türkeri.  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basım Yayın ve Tanıtım Koordinatörlüğü-Ertem Basın Yayın, Ankara, 2007, ISBN: 978-975-01697-0-0.
   

 

 

3. Renal Hücreli Karsinom-Testis Kanseri: Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkolojide Sorunlar ve Çözümleri  Bilimsel Toplantı Serisi Kitabı. Editörler: A. Akdaş, L. Türkeri.

     Cem Ofset İstanbul, 1997, ISBN: 975-96147-1-5.

 

2. Mesane Kanserleri: Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkolojide Sorunlar ve Çözümleri  Bilimsel Toplantı Serisi Kitabı. Editörler: A. Akdaş, L. Türkeri.

     Cem Ofset İstanbul, 1996, ISBN: 975-96147-0-7

 

1. Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: Proceeding Book of 4th International Marmara Medical Days. Editors: A. Akdaş, L. Türkeri.

     Cem Ofset, İstanbul, 1996, ISBN: 975-400-140-5.

 

ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

 

 

14. Parsiyel Nefrektomi. İ. Tınay, L. Türkeri. Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası. Editörler: A. Mungan, B. Akdoğan, K. Çam. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, 2011, pp. 81-88,ISBN: 978-975-01697-1-7.

 

13. Mesane Kanserlerinin Doğal Seyri ve Moleküler Prognostik Faktörler. L. Türkeri. Mesane Tümörlerinde Tanı ve Tedavi. Graphis Matbaa, İstanbul, 2004, pp: 7-18, ISBN: 975-92068-0-3.

 

12..Prostat Kanseri Tanı ve Evrelendirmesinde TRUS ve TRUS Eşliğinde Biyopsinin Yeri, Komplikasyonları ve Tedavisi. L. Türkeri, A. Özgür.  Prostat Kanseri: Tanı ve Tedavi. Doyuran Matbaası, 2004, pp: 35-66, ISBN: 975-92068-0-3.

 

11. Ürogenital Tümörler: Moleküler Biyoloji ve Karsinogenez. L. Türkeri. Temel Üroloji. Editörler: K. Anafarta, O. Göğüş, Y. Bedük, N. Arıkan. Güneş Kitabevi, 1998, pp: 647-829, ISBN 9757467-73-1

 

 

10. Ürogenital Tümörler: Moleküler Biyoloji ve Karsinogenez. L. Türkeri. Temel Üroloji. Editörler: K. Anafarta, O. Göğüş, Y. Bedük, N. Arıkan. Güneş Kitabevi, 1998, pp: 647-829, ISBN 9757467-73-1

 

9. Böbrek Tümörlerinin Genetiği ve İmmünolojisi. L. Türkeri. Renal Hücreli Karsinom-Testis Kanseri: Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkolojide Sorunlar ve Çözümleri  Bilimsel Toplantı Serisi Kitabı. Editörler: A. Akdaş, L. Türkeri, Cem Ofset İstanbul, 1997, pp: 3-15, ISBN: 975-96147-1-5

 

8. Ürogenital Sistem Tümörlerinin Moleküler Biyolojisi. L. Türkeri, A. Akdaş. Prostat Kanseri: Güncel Yaklaşımlar. Editör A. Erözenci. Doyuran Matbaası, 1997, pp: 1-13.

 

7. Prostat Spesifik Antijen ve Prostat Kanseri Tanısındaki Yeri. L. Türkeri, A. Akdaş. Spektrum (Tümör Belirteçleri). Editör: K. Emerk. Açılım Yayıncılık, İzmir, 1997, pp: 31-42,
ISBN: 975-7176-04-4.

 

6. Mesane Kanserlerinin Biyolojisi ve Tümör Belirleyiciler. L. Türkeri, Mesane Kanserleri: Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkolojide Sorunlar ve Çözümleri  Bilimsel Toplantı Serisi Kitabı. Editörler: A. Akdaş, L. Türkeri, Cem Ofset İstanbul, 1996, pp: 3-21,
ISBN: 975-96147-0-7

 

5. Benign Prostat Hiperplazisinin Fizyopatolojisi: Hormonlar, Stromal-Epitelyal Etkileşim, Büyüme Faktörleri. L. Türkeri, T. Tarcan. Benign Prostat Hiperplazisi. Editors: H. A. Özen, H. Özkardeş. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1996, pp: 27-37, ISBN: 975-7109-01-0.

 

4. Operative Outcome Assessment in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia by AUA Symptom Score and Uroflowmetry. İ. Alkan, İ.Çevik, L. Türkeri, F. Şimşek, A. Akdaş. Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: Proceeding Book of 4th International Marmara Medical Days. Editors: A. Akdaş, L. Türkeri. Cem Ofset, İstanbul, 1996, pp: 181-190, ISBN: 975-400-140-5.

 

3. Akdaş A., Tarcan T., Özveri H., Türkeri L. The impact of digital rectal examination, prostate specific antigen and transrectal ultrasonography in the diagnosis of prostate cancer. ESU Teaching Course Book, 1996, pp: 1-15

 

2. HLA Subtype Analysis in Patients with Advanced Adenocarcinoma of the Prostate. Y. Alican, İ. Çevik, L. Türkeri, F. Şimşek, T. Akoğlu, A. Akdaş.Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: Proceeding Book of 4th International Marmara Medical Days. Editors: A. Akdaş, L. Türkeri. Cem Ofset, İstanbul, 1996, pp: 173-180, ISBN: 975-400-140-5.

 

1. Benign Prostat Hiperplazisinin Fizyopatolojisi: Hormonlar, Stromal-Epitelyal Etkileşim, Büyüme Faktörleri. L. Türkeri, T. Tarcan. Benign Prostat Hiperplazisi. Editors: H. A. Özen, H. Özkardeş. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1996, pp: 27-37, ISBN: 975-7109-01-0.

 

ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

 

3. Entrapped Foley Catheter After Radical Prostatectomy. L. Türkeri. Emergencies in Urology. Editors: M. Hohenfellner, RA. Santucci. Springer-Verlag, Berlin, 2007,       pp: 576. ISBN: 978-3-540-48603-9.

 

2. Bladder Trauma. L. Türkeri. Emergencies in Urology. Editors: M. Hohenfellner, RA. Santucci. Springer-Verlag, Berlin, 2007, pp: 246-257. ISBN: 978-3-540-48603- 9.

 

1. El sistema factor de crecimiento en el cancer vesical.  L. Türkeri. Cancer de Vejiga: Historia Natural Biologia Terapéutica. Editors: J. Angulo, A. Berenguer. Egraf, S.A. Madrid, 2004, pp: 152-158. ISBN: 84-7989-290-0.